Εγγυήσεις

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα χρώματα και τα αναλώσιμα βαφής δεν καλύπτονται από κάποιο χρόνο εγγύησης.
Παρ’ όλα αυτά το vaftomonos.gr σας εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του και αναλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης τους σε περίπτωση κατασκευαστικού σφάλματος (ή φθορά λόγω χρήσεως δεν είναι κατασκευαστικό σφάλμα) το οποίο θα προκύψει.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Τα παρακάτω προϊόντα :
-Premium πλαστικό
Extra πλαστικό
Super ακρυλικό
Extra ακρυλικό
Aquaroyal
εφόσον έχουν υποστεί χρωματισμό δεν επιστρέφονται.
Οι αποχρώσεις των προϊόντων μπορεί να αποκλίνουν από την εμφάνιση της οθόνης σας καθώς αυτή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και την τεχνολογία του κατασκευαστή περιφερειακών Η/Υ.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν καθιστά το προϊόν ελλαττωματικό και σας ενθαρρύνουμε να ζητήσετε δωρεάν ένα δείγμα του χρώματος πριν προχωρήσετε στην αγορά του.

Προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης αντικατάστασης είναι:

1. Απόδειξη – Ημερομηνία αγοράς
Για να εγκριθεί η αίτηση σας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της αυθεντικής απόδειξης/ τιμολόγιο αγοράς πελάτη. Στην απόδειξη αγοράς θα πρέπει να αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του εμπόρου και του αγοραστή, η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προιόντος.

2. Σωστή χρήση του προϊόντος και τήρηση της οδηγίας χρήσης
Τα προϊόντα μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν για συγκεκριμένη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης ή εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα μέσα δεν ισχύουν οι όροι επιστροφής. Οι βλάβες οι οποίες προέκυψαν από λανθασμένη χρήση δεν αναγνωρίζονται και δεν αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή.

3. Συντήρηση και καθαρισμός
Τα εργαλεία και τα αναλώσιμα βαφής θα πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται ορθά. Εάν το εργαλείο ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, παύει να ισχύει η εγγύηση. Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Πληροφορία για τον καταναλωτή: Τα νομικά δικαιώματα του καταναλωτή δεν περιορίζονται από τους όρους εγγύησης των κατασκευαστών.